icons

  1. Cookiebeleid van Wolters Mabeg bvba


  Lees aandachtig het volgende pricacybeleid waarin we toelichten hoe uw informatie bij Wolters

  Mabeg wordt gebruikt.


 1. Persoonlijke gegevens

  Persoonlijke gegevens omvatten details over de persoon of feitelijke gegevens van een specifiek of

  bepaalbaar individu, zoals o.a. naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Informatie die niet

  rechtstreeks met uw identiteit te maken heeft, zoals het aantal gebruikers op een pagina, wordt niet als

  persoonlijke gegevens beschouwd.


 2. Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens


 3. 1. Bij elk bezoek van een gebruiker aan een Wolters Mabeg - webpagina worden zijn gegevens in een

  logfile opgeslagen. De volgende specifieke gegevens worden tijdelijk bewaard.

 4. IP-nummer van gebruikte computer

  Domeinnaam

  Dag en uur van raadpleging

  HTTP-beantwoordcode

  Bezochte pagina’s

  Besturingssysteem, met versienummer

  Browser, met versienummer

  schermresolutie


 5. 2. Om de Wolters Mabeg-webpagina’s te kunnen bezoeken kan het voor de Wolters Mabeg servers

nodig zijn dat ze cookies instellen. Deze cookies worden door de technische beheerders van de website

gebruikt. Elke bezoeker van een webpagina kan zijn/ haar browser zo instellen dat cookies geweigerd

worden. In dit geval worden er geen gegevens op de computer van de gebruiker weggeschreven. De in

de cookies opgeslagen gegevens worden niet naar Wolters Mabeg verzonden.

3. Wolters Mabeg maakt een belangrijk verschil tussen open en gesloten webzones bij het gebruik van

de Wolters Mabeg-website. De gesloten zone is een onderdeel van de uitvoering van een overeenkomst

tussen de klant en Wolters Mabeg en kan enkel via een door Wolters Mabeg verstrekte loginfile

worden bezocht.

In de open zone vindt de gebruiker functies zoals een email-contactformulier. De gegevens die bij een

verzoek via email dienen te worden ingevoerd bv. naam, adres, email enz., zijn voor ons noodzakelijk

om uw verzoek te kunnen verwerken. Wolters Mabeg zal uw persoonlijke gegevens niet doorsturen,

verkopen of op om het even welke andere wijze verstrekken aan derde partijen uitgezonderd wanneer

dit voor de uitvoering van de hierboven beschreven diensten noodzakelijk is.


4. De opgeslagen gegevens worden anoniem voor statischtische doeleinden samengevat. Deze statistieken

dienen voor de evaluatie van het gebruik van de Wolters Mabeg website door de bezoekers. De

statistieken geven in het bijzonder de volgorde weer waarin de pagina’s werden bezocht evenals de

wijze waarop de gebruiker van pagina naar pagina browst. Wolters Mabeg gebruikt deze informatie om

verdere verbeteringen aan de wijze van gebruik en toepassingen van de website uit te voeren.


Bescherming van persoonlijke gegevens

In het kader van technische en structurele veiligheidsmaatregelen stelt Wolters Mabeg alles in het

werk om verlies en misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Uw gegevens worden

in een veilige, niet voor het publiek toegankelijke besturingsomgeving opgeslagen. Ook de Wolters

Mabeg-werknemers en derde partijen op wie we voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens een

beroep doen, zijn verplicht uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen.


Uw rechten

U heeft het recht een kopie op te vragen van de informatie over u die we bewaren en om elke onjuiste

informatie te laten corrigeren.

envelope
Contact
×
×
×

Log In Sign Up

×
×

Wolters MABEG logo

Lorsque vous visitez le site web de Wolters MABEG, nous pouvons recueillir et/ou stocker des informations sur votre visite en plaçant des cookies. Un cookie est un petit fichier texte qui est placé sur votre ordinateur. Grâce à ces informations, nous pouvons créer une visite plus personnelle du site web. Comme nous respectons votre droit à la vie privée, vous pouvez préciser quels cookies vous souhaitez accepter. Cliquez sur les différentes catégories de cookies pour plus d'informations et pour modifier vos paramètres de cookies. Vous pouvez toujours ajuster et modifier vos paramètres de cookies par la suite.
Ces cookies sont techniquement nécessaires pour le bon fonctionnement du site. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés. Comme ces cookies ont peu ou pas d'impact sur votre vie privée en tant que visiteur, nous n'avons pas besoin de demander la permission pour les placer. Pourquoi plaçons-nous des cookies fonctionnels ? Nous veillons notamment à ce que vos préférences en matière de confidentialité puissent être enregistrées, à ce que vous puissiez vous connecter, commander des produits et vérifier le stock. Ces cookies nous.
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visiteurs et les sources de trafic sur notre site web afin de mesurer et d'améliorer nos services. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et à évaluer le comportement de navigation des visiteurs. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymes. De cette façon, le placement de ces cookies n'a pas ou peu d'impact sur la vie privée du visiteur du site web. Par conséquent, vous n'avez pas à donner votre autorisation pour que ces cookies soient placés. Si vous n'acceptez pas cette catégorie de cookies, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site web. Grâce à ces cookies, nous obtenons une image générale de la visite du site web. Cela nous permet d'analyser où et quand, par exemple, des erreurs se produisent sur le site web. Ces cookies sont donc essentiels pour l'optimisation du site web.


Si vous acceptez l'utilisation de ces cookies peut vous montrer des publicités personnalisées. Si vous voulez ces n'accepte pas les cookies, des publicités sont proposées qui sont moins centrés sur vos intérêts lorsque vous visitez d'autres sites web. Vous pouvez donner votre autorisation en utilisant les mêmes paramètres se retirent aussi toujours.


×
×

Sitemap