icons

  1. Cookiebeleid van Wolters Mabeg bvba


  Lees aandachtig het volgende pricacybeleid waarin we toelichten hoe uw informatie bij Wolters

  Mabeg wordt gebruikt.


 1. Persoonlijke gegevens

  Persoonlijke gegevens omvatten details over de persoon of feitelijke gegevens van een specifiek of

  bepaalbaar individu, zoals o.a. naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Informatie die niet

  rechtstreeks met uw identiteit te maken heeft, zoals het aantal gebruikers op een pagina, wordt niet als

  persoonlijke gegevens beschouwd.


 2. Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens


 3. 1. Bij elk bezoek van een gebruiker aan een Wolters Mabeg - webpagina worden zijn gegevens in een

  logfile opgeslagen. De volgende specifieke gegevens worden tijdelijk bewaard.

 4. IP-nummer van gebruikte computer

  Domeinnaam

  Dag en uur van raadpleging

  HTTP-beantwoordcode

  Bezochte pagina’s

  Besturingssysteem, met versienummer

  Browser, met versienummer

  schermresolutie


 5. 2. Om de Wolters Mabeg-webpagina’s te kunnen bezoeken kan het voor de Wolters Mabeg servers

nodig zijn dat ze cookies instellen. Deze cookies worden door de technische beheerders van de website

gebruikt. Elke bezoeker van een webpagina kan zijn/ haar browser zo instellen dat cookies geweigerd

worden. In dit geval worden er geen gegevens op de computer van de gebruiker weggeschreven. De in

de cookies opgeslagen gegevens worden niet naar Wolters Mabeg verzonden.

3. Wolters Mabeg maakt een belangrijk verschil tussen open en gesloten webzones bij het gebruik van

de Wolters Mabeg-website. De gesloten zone is een onderdeel van de uitvoering van een overeenkomst

tussen de klant en Wolters Mabeg en kan enkel via een door Wolters Mabeg verstrekte loginfile

worden bezocht.

In de open zone vindt de gebruiker functies zoals een email-contactformulier. De gegevens die bij een

verzoek via email dienen te worden ingevoerd bv. naam, adres, email enz., zijn voor ons noodzakelijk

om uw verzoek te kunnen verwerken. Wolters Mabeg zal uw persoonlijke gegevens niet doorsturen,

verkopen of op om het even welke andere wijze verstrekken aan derde partijen uitgezonderd wanneer

dit voor de uitvoering van de hierboven beschreven diensten noodzakelijk is.


4. De opgeslagen gegevens worden anoniem voor statischtische doeleinden samengevat. Deze statistieken

dienen voor de evaluatie van het gebruik van de Wolters Mabeg website door de bezoekers. De

statistieken geven in het bijzonder de volgorde weer waarin de pagina’s werden bezocht evenals de

wijze waarop de gebruiker van pagina naar pagina browst. Wolters Mabeg gebruikt deze informatie om

verdere verbeteringen aan de wijze van gebruik en toepassingen van de website uit te voeren.


Bescherming van persoonlijke gegevens

In het kader van technische en structurele veiligheidsmaatregelen stelt Wolters Mabeg alles in het

werk om verlies en misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Uw gegevens worden

in een veilige, niet voor het publiek toegankelijke besturingsomgeving opgeslagen. Ook de Wolters

Mabeg-werknemers en derde partijen op wie we voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens een

beroep doen, zijn verplicht uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen.


Uw rechten

U heeft het recht een kopie op te vragen van de informatie over u die we bewaren en om elke onjuiste

informatie te laten corrigeren.

envelope
Contact
x
x
x

Log In Sign Up

x
x

Sitemap