Schoolomgeving

Een veilige schoolomgeving waarschuwt én stelt gerust


Jong geweld, met zorg bedwongen

Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal. Kinderen in het bijzonder, zijn extra kwetsbaar en verdienen hierbij alle aandacht. Met name rond de school, de plek waar ze dagelijks rondhollen en groeien, moeten we zorgen voor een omgeving die stimuleert én veiligheid biedt. Daarom zet Wolters Mabeg sterk in op het creëren van een veilige schoolomgeving die prikkelt en zorgt, maar ook doortastend wijst op mogelijke gevaren.

Julie straatmeubilair digitale pdf

Technische brochure
Julie

Download PDF
Octopus schoolomgeving producten digitale brochure

Technische brochure
Octopus

Download PDF
thumb

Tips voor het creëren 
van een veilige
school-zone

Download PDF

Nog meer Julie en Octopus?

Vind extra informatie, educatieve pakketten, praktische tips, Realistaties, en meer.

Op de Julie of Octopus website.


Herkenbaar, vertrouwd, veilig

Een schoolzone is veel meer dan een zone 30 die wordt aangegeven met enkele verkeersborden; het is de plek waar onze kinderen zich thuis en geborgen moeten voelen. Daarom maakt Wolters Mabeg straatmeubilair en signalisatie die opvalt en herkenbaar is voor iedereen. Onder de naam Julie© en Octopus© plaatsen we herkenbare bakens in de buurt van schoolpoorten, waarmee we bewustwording rond verkeersveiligheid internaliseren bij de schoolgaande jeugd. Een veilige schoolomgeving wordt zo een plek waar speels straatmeubilair en educatieve pakketten de jeugd vormen tot zelfredzame, verantwoordelijke wereldburgers.

Alle bouwstenen voor een veilige schoolomgeving

Het Wolters Mabeg arsenaal aan veiligheidselementen is ruim en omvat alles wat kinderen nodig hebben om zich helemaal thuis te voelen in en rond de school:

  • Accentpalen
  • Anti-parkeerpalen
  • Beugels
  • Afvalbakken
  • Draaihekken
  • Educatieve pakketten
envelope
Contact
x
x
x

Log In Sign Up

x
x

Sitemap